Özgün Makale

Review

Obezite ve kadın sağlığı

Meryem Suçlu, Funda İfakat Tengiz

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.033
1467 934

Editöre Mektup

Nadir bir tanı: Makroamilazemi

Alihan Oral, Aysu Akin, Fatih Türker, Aydın Tunçkale

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.036
1619 796