Özgün Makale

Olgu Sunumu

Kökeni bilinmeyen ateşle ortaya çıkan tüberküler mikotik aort anevrizması

Ayşegül Beste Öztepe, Andaç Komaç, Rıfat Somay, Şükran Köse, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2017.023
0 488

Nadir bir ileus nedeni: Ogilvie sendromu

Ahmet Türkan, Elife Türkan, Murat Özgür Kılıç, Gökhan Akkurt, Gürkan Değirmencioğlu

DOI: 10.5606/fng.btd.2017.024
0 1135

Review

Laktat dehidrogenaz aktivitesinin kıl folikülü kök hücresi üzerine etkisi

Çağrıhan Ceyhan, Suzan Düzkar, Oğuzhan Kandemir, Mesut Özgün Özdal, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2017.028
0 721