Özgün Makale

Kolon temizliği eğitim düzeyi ile ilişkili mi?

Seval Akay, Süleyman Günay, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.002
0 687

Türk popülasyonunda bronkopulmoner displazi insidansı ile ilişkisinin araştırılması için rs3771150 polimorfizminin genotiplenmesi ve analizi

Ayberk Akat, Seda Yılmaz Semerci, Osman Mutluhan Uğurel, Ayşegül Erdemir, Merih Çetinkaya, Dilek Turgut-Balık

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.005
0 782

Farklı etyolojideki iki renal enfarktüs olgusu

Atacan Akmeşe, Yusuf Atabay, Sibel Ersan, Emin Taşkıran, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.004 ÖZ
0 1289

Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında hücre adezyon moleküllerinin rolü

Rasim Hamutoğlu, Berna Özdenoğlu Kutlu, Tuğba Dağdeviren, Hüseyin Eray Bulut

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.003
0 1180

Nörodejeneratif hastalıklarda mahşerin 4 atlısı Alzheimer, Parkinson, Huntington ve amiyotrofik lateral skleroz: Klinik tanımlama ve deneysel modeller

Canberk Tomruk, Cansın Şirin, Aylin Buhur, Kubilay Doğan Kılıç, Emel Öykü Çetin, Oytun Erbaş Yiğit Uyanıkgil

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.006
0 956

Gametogenez ve embriyogenez sürecinde yeni bir molekül: Geminin

Aylin Buhur, Canberk Tomruk, Cansın Şirin, Yiğit Uyanıkgil

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.007
0 2093

İyon kanalları ve kanser

Mümin Alper Erdoğan, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.008
0 3565

Cinselliğin değerlendirilmesi: Hemşirelerin cinsellikle ilgili tutum ve inançları

Esma Gültürk, Arzu Akpınar, Şennur Rabia Şen, Hatice Balcı

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.009
0 1056