Özgün Makale

Olgu Sunumu

Psikiyatrik bulgularla seyreden Fahr sendromu: Olgu sunumu

Damla Çağla Patır, Gözde Sercan, Lütfiye Bilge Çalışkan, Gözde Buhur, Atacan Akmeşe, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.017
0 1590