Nozokomiyal karbapenem dirençli klebsiella enfeksiyonlarında risk faktörlerinin incelenmesi
2019, Cilt 5 - Sayı 3, Sayfa 124-133
Sevil Alkan Çeviker

Yukarıdaki kodu giriniz.