Geriatrik total kalça protezi ameliyatlarında sürekli santral blok: Eski dost spinal kateter
2018, Cilt 4 - Sayı 3, Sayfa 123-131
Yasemin Tekdoş Şeker

Yukarıdaki kodu giriniz.