Ayşegül Beste Öztepe1, Andaç Komaç1, Rıfat Somay2, Şükran Köse2, Harun Akar1

1Department of Internal Medicine, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Infectious Diseases, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Miliyer tüberküloz; mikotik aortik anevrizma; tüberküler mikotik aortik anevrizma

Özet

Mikotik anevrizmalar ve enfekte anevrizmalar eş anlamlıdır. Tüberküloza sekonder mikotik anevrizma nadir bir durumdur. Bu makalede kökeni bilinmeyen ateş ve karın ağrısı ile başvuran, miliyer tüberküloza sekonder, paraaortik lenf nodu tutulumuna bağlı mikotik aortik anevrizma tanısı konan ve anti-tüberküloz tedavisi sonrası ameliyat için yönlendirilen bir olgu sunuldu.