Mehmet Hamdi Örüm1, Mahmut Zabit Kara2, Gamze Örüm3, Oğuzhan Bekir Eğilmez1

1Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Malatya, Türkiye
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık; antikolinerjik sendrom; biperiden; şizofreni.

Özet

Biperiden, santral etkileri ön planda olan bir antikolinerjik ajandır. Antipsikotiklerin ekstrapiramidal yan etkilerini tedavi etmek amacıyla kullanılır. Antipsikotiklerin anhedoni yapıcı etkilerini azaltmasından dolayı kötüye kullanıldığı düşünülmektedir. Yüksek doz biperiden antikolinerjik sendroma neden olabilir. Bu olgu sunumunda, biperiden intoksikasyonuna bağlı ateş, karın ağrısı, kusma ve artmış kreatin fosfokinaz semptomları olan 39 yaşındaki erkek hastanın tedavisi tartışıldı. Nöroleptik malign sendrom ile klinik ve laboratuvar bulguları birbirine benzeyen antikolinerjik sendromun ayırıcı tanısı önemlidir ve bu yüzden hasta öyküsünü dikkatli almak gerekir. Antipsikotik yan etkilerine yönelik olarak biperiden başlanan hastalarda bu hayatı tehdit edici sendromun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla hasta ve yakınları bilgilendirilmeli ve hastalar sıkı takip altında tutulmalıdır.