Meme kanseri tanısı konmuş kadınlarda risk faktörlerinin güncel veriler ışığında gözden geçirilmesi
2016, Cilt 2 - Sayı 3, Sayfa 186-194
Dr. Mehmet Tolga Kafadar

Yukarıdaki kodu giriniz.