Özgün Makale

Yoğun bakım hastalarında artmış ortalama trombosit hacmi yüksek mortaliteyi öngörebilir mi?

Hakan Yarkıcı, Ahmet Peker, Semahat Gürlek Yıldırım, Faruk Recep Özalp, Sibel Demiral Sezer, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.032
0 705

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(12;21) TEL-AML1 translokasyonunun gerçek zamanlı qRT-PZR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi

Nur Selvi Günel, Burçin Tezcanlı Kaymaz, Vildan Bozok Çetintaş, Aslı Tetik Vardarlı, Sunde Yılmaz Süslüer, Duygu Aygüneş, Ayegül Dalmizrak, Çağdaş Aktan, Ali Şahin Küçükaslan, Tuğçe Balcı, Çağla Kayabaşı, Besra Özmen Yelken, Çığır Biray Avcı, Buket Kosova, Zuhal Eroğlu, Serap Aksoylar, Nazan Çetingül, Can Balkan, Deniz Yılmaz, Yeşim Aydınok, Kaan Kavaklı, Mahmut Töbü, Murat Tombuloğlu, Filiz Büyükkeçeci, Fahri Şahin, Güray Saydam, Cumhur Gündüz

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.033
0 1387

Meme kanseri tanısı konmuş kadınlarda risk faktörlerinin güncel veriler ışığında gözden geçirilmesi

Sümeyra Çakır, Mehmet Tolga Kafadar, Şeyda Nur Arslan, Ahmet Türkan, Berrin Kara, Aydın İnan

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.034
0 1940

Çocuklarda obezitenin üst ekstremite eklem hareket açıklığı üzerine etkisi

Fırat Erdoğan, Evrim Şenkal, Mustafa Çiftçi, Erkan Doğan, Mert Keskinbora, Mustafa Şahin, Ömer Ceran

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.035
0 668

Obezitede Ras ile ilişkili nükleer protein geni anlatımının adipogenez ile ilişkisinin araştırılması

Sinem Banu Demir, Meliha Koldemir Gündüz, Mehtap Çevik, Çavlan Çiftçi, Belgin Süsleyici

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.036
0 535

Uzun süreli azathiopürin tedavisi sonrası görülen erüptif melanositik nevüs olgusu

Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, İlker Yazıcı, Başak Namdar Çelikkan, Ömer Çay, İpek Çoban, Fatmagül Kuşku Çabuk, Sibel Alper

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.037
0 495

Dapson kullanımına bağlı methemoglobinemi: Olgu sunumu

Ahmet Peker, Muhammet Ali Kaypak, Hakan Yarkıcı, Bengü Erkul, Cengiz Ceylan, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.038
0 1513

Ağır egzersiz sonrası gelişen rabdomiyoliz: İki olgu sunumu

Bülent Yardımcı, Süleyman Tevfik Ecder, Aydın Tunçkale

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.039
0 1008

Eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi: Bir retroauriküler kitle nedeni

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Selçuk Güneş, Baver Maşallah Şimşek, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.040
0 975