Özgün Makale

Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda vitamin D düzeyi ve glisemik kontrol arasındaki ilişki

Özge Öner, Ömer Burçak Binicier, Hamiyet Yılmaz Yaşar, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.015
0 995

Ürolojik cerrahi geçiren 65 yaş ve üstü hastalarda genel ve spinal anestezinin retrospektif olarak irdelenmesi

Tansu Gökay Tarhan, Canan Tülay Işıl, Sibel Oba, Hale Dobrucalı, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Yaşar Söğüt, Ayşe Hancı

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.016
0 905

Prostat kanseri hücrelerinde MAP kinaz gen ekspresyonlarını yukarı doğru regüle eden disodyum pentaborat dekahidrat

Çığır Biray Avcı, Burcu Erbaykent Tepedelen, Özgün Özalp, Bakiye Göker Bağca, Yavuz Dodurga, Duygu Aygüneş, Nur Selvi Günel, Mehmet Korkmaz, Cumhur Gündüz

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.019
0 718

Hematolojik malignite büyük aksiller kitle ve masif assit ile taklit eden metastatik malign melanom olgusu

Bahar Engin, Bengü Erkul, Alp Özgüzer, Muhammed Ali Kaypak, Mustafa Değirmenci, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.024
0 686

Video destekli minimal invaziv yöntemle dev sol atriyal miksoma rezeksiyonu

Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy, Süleyman Yazıcı, Oğuz Konukoğlu, Belhhan Akpınar

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.025
0 913

Tiroid hormon direnci olgusu

Ferhat Ekinci, Mehmet Can Uğur, Utku Erdem Soyaltın, Ercan Ersoy, Harun Akar, Hamiyet Yılmaz Yaşar

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.027
0 652

Ruxolitinib ve etki mekanizmaları

Bakiye Göker Bağca, Çığır Biray Avcı

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.028
0 1812

Multipl skleroz ve otoimmünite üzerine cinsiyet faktörünün etkisi ÖZ

Bilge Piri Çinar, Halil Güllüoğlu, Yüksel Güven Yorgun

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.029
0 823

Özel öğrenme güçlüğü “Disleksi”

Uygar Salman, Serdal Özdemir, Arzu Berna Salman, Fatma Özdemir

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.031
0 1712