Özgün Makale

Endotrakeal entübasyonda tüp yerleşiminin tespitinde beş konvansiyonel yöntem ve kapnografinin karşılaştırılması

Nimet Bilal Erdem, İsmet Parlak, Çağrı Kokkoz, Emirhan Erdem, Necmiye Yalçın Ocak

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.027
0 718

Blefarofimozis sendromu

Muzaffer Çelik, Ufuk Emekli

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.030
0 2027

Olgu Sunumu

Spontan koledok perforasyonu: Nadir bir olgu

Sefa Türkoğlu, Cihan Bedel

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.031
0 520

Biperiden bağımlılığı ve nöroleptik malign sendrom ile ayırıcı tanısı: Olgu sunumu

Mehmet Hamdi Örüm, Mahmut Zabit Kara, Gamze Örüm, Oğuzhan Bekir Eğilmez

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.033
0 659

Review

Crush sendromu

Elif Yıldırım, Beyza Kaymaz, Hatice Dörtler, Sümeyye Ebrar Üstündağ, Ayşenur Akdeniz, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.038
0 12037

Psikopati

Mine Ün, Yasemin Akbaş, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.040
0 1380