Özgün Makale

Nükleer tıpta kullanılan doz kalibratörlerinin kalite kontrol testleri

Duygu Tunçman Genç, Leyla Poyraz, Bilal Kovan, Cüneyt Türkmen

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.002
0 861

Gastrointestinal sistem kanamalarının demografik analizi

Ömer Yüceer, Ali Duman, Ayhan Akoz, Serhat Örün, Kenan Ahmet Türkdoğan

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.004
0 113

Olgu Sunumu

Jinekolojik maligniteleri taklit eden ekstrapulmoner tüberküloz

Bahar Sevgili, Muhammed Ali Kaypak, Rıfat Somay, Sabri Atalay, Şükran Köse, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.006
0 101

Tekrarlayan septik artritte yanıltıcı radyolojik tanı

Safiye Koçulu, Vefa Atansay, Işık Karalök, Ayhan Nedim Kara, Neslihan Aksu

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.008
0 135

Review