Bağlanma biçimleri, kişilik özellikleri ve obsesif kompulsif kişilik oluşumu arasındaki ilişki

İrem Anlı, Lale Türkoğlu, Recep Sağır

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.005

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 1
0 1525

Mesleki maruziyet nedeni ile alüminyum intoksikasyonu olan olguda gelişen polinöropati ve Alzheimer hastalığı: Olgu sunumu

Damla Çağla Patır, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.032

Sayı: 2018, Cilt 4 - Sayı 4
0 1472

Alzheimer hastalığı tip 3 diyabet midir?

Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.010

Sayı: 2015, Cilt 1 - Sayı 1
0 2570

Resveratrolün insan sağlığı üzerine etkileri

Gizem Aydın, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.035

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 4
1403 884

Astrocytes and memory

Oğuzhan Kütük

DOI: 10.5606/fng.btd.2020.25027

Sayı: 2020, Cilt 6 - Sayı 2
1195 447

Intranasal applications in Alzheimer's treatment

Müge İpek Konaklı, Özüm Atasoy, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2020.25038

Sayı: 2020, Cilt 6 - Sayı 3
786 436

Interaction of REM and non-REM sleep with memory

Tülin Yürdem, Funda İfakat Tengiz

DOI: 10.5606/fng.btd.2021.86

Sayı: 2021, Cilt 7 - Sayı 3
60 631