Pitozis cerrahisinde farklı teknik ve materyaller

Ayşe Dolar Bilge, Cem Mesçi, Hasan H. Erbil

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.001

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 1
5928 2329

Pitozis tamirinde konjunktiva-Müller kası rezeksiyonu ve eksternal levator rezeksiyonu yöntemlerinin sonuçları

İlke Bahçeci Şimşek

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.011

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1961 1307

Varfarin doz aşımı nedeniyle kliniğe yatırılan hastaların klinik özellikleri ve doz aşımı ile ilgili risk faktörleri

Alihan Oral, Semih Başçı, Osman Köstek, Mehmet Uzunlulu

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.012

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
2386 1203

Lomber disk cerrahisinde ameliyat sonrası ağrı tedavisi için lornoksikam ve tramadol uygulamalarının karşılaştırılması

Yasin Yener, K. Hakan Erkal

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.013

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1827 996

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde yatarak tedavi gören hastalara istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi: 2018 yılı verileri

Mehmet Hamdi Örüm, Mahmut Zabit Kara, Gamze Örüm, Oğuzhan Bekir Eğilmez

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.014

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1078 1093

Perkütan koroner girişim geçiren hastalarda stent-içi restenozun öngörücüleri

İsmail Polat Canbolat, Alev Arat-Özkan

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.015

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1582 1037

Tromboanjiitis obliterans: Nadir bir olgu sunumu

Yusuf Karancı, Cihan Bedel

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.016

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
2782 1151

Batına künt travma sonrası izole pankreas kuyruk laserasyonu: Nadir bir tablo

Adem Yokuş, Hanifi Koca, Harun Arslan, Ramazan Çelik, İdris Tüzün

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.017

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1464 1052

Ağır işlevsel bozukluk ile başvuran iki erkek çocukta Tourette sendromu belirtilerinin penisilin profilaksisi ile iyileşmesi

Serhat Kala, Mahmut Zabit Kara, Mehmet Hamdi Örüm

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.018

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1454 1596

Azatiyoprin ilişkili bir akut pankreatit olgusu ve ilaç-ilişkili akut pankreatit

Alihan Oral, Fatih Türker, Erdem Koçak, Aydın Tunçkale

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.019

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
2139 1260

Alzheimer hastalığı erken tanısında burun akıntısı testlerinin önemi

Kayhan Özkan, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.020

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
12290 1241

Malign kemik tümörlerinin etyolojisi

Neslihan Aksu, Şükriye Damla Kara, Taner Aksu, Vefa Atansay, Ayhan Nedim Kara

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.021

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1183 1052

Trombotik trombositopenik purpura olgularının değerlendirmesi: Tek merkez deneyimi

Cengiz Ceylan, Şeyma Hızarcı, Gülin Keskin, Damla Çağla Patır, Aybüke Olgun

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.022

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1755 1012

Nozokomiyal karbapenem dirençli klebsiella enfeksiyonlarında risk faktörlerinin incelenmesi

Sevil Alkan Çeviker, Özgür Günal, Süleyman Sırrı Kılıç

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.023

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1494 1089

Kulaklık kullanımı ve anksiyete

Muhammet Fatih Ekşi, Mehmet Özhan Kara, Oğuz Alp Çakır, Muhammet Alparslan Özdemir, Ali Kaan Akyüz, Zehra Pınar Cengiz, Muhammet İhsan Çakan, Ahmet Selim Keleş, Sercan Obay, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.024

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1980 1624

Azigos lob: Nadir bir olgu

Mustafa Korkut, Yusuf Karancı, Murat Duyan

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.025

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1993 1501

Venlafaksin kullanımı ile ilişkili akut distoni

Mehmet Hamdi Örüm, Yaşar Kapıcı

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.026

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
6833 2214

Multipl miyelomda başvuru semptomu olarak halsizlik

Umutcan Türk, Yalkın Dalda, Aybüke Olgun, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.027

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1680 918

Akut kolşisin toksisitesi: Olgu sunumu

Çiğdem Dinçkal, Soner Duman

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.028

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1543 1490

Malign melanom tipleri ve tedavisi

Oğuzhan Acet, Arda Şenyiğit, Bilgesu Koyun, Eda Özalp, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.029

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1988 2557