Pitozis cerrahisinde farklı teknik ve materyaller

Ayşe Dolar Bilge, Cem Mesçi, Hasan H. Erbil

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.001

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 1
5399 1993

Pitozis tamirinde konjunktiva-Müller kası rezeksiyonu ve eksternal levator rezeksiyonu yöntemlerinin sonuçları

İlke Bahçeci Şimşek

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.011

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1639 963

Varfarin doz aşımı nedeniyle kliniğe yatırılan hastaların klinik özellikleri ve doz aşımı ile ilgili risk faktörleri

Alihan Oral, Semih Başçı, Osman Köstek, Mehmet Uzunlulu

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.012

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
2014 976

Lomber disk cerrahisinde ameliyat sonrası ağrı tedavisi için lornoksikam ve tramadol uygulamalarının karşılaştırılması

Yasin Yener, K. Hakan Erkal

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.013

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1482 789

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde yatarak tedavi gören hastalara istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi: 2018 yılı verileri

Mehmet Hamdi Örüm, Mahmut Zabit Kara, Gamze Örüm, Oğuzhan Bekir Eğilmez

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.014

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
848 863

Perkütan koroner girişim geçiren hastalarda stent-içi restenozun öngörücüleri

İsmail Polat Canbolat, Alev Arat-Özkan

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.015

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1260 821

Tromboanjiitis obliterans: Nadir bir olgu sunumu

Yusuf Karancı, Cihan Bedel

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.016

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
2324 921

Batına künt travma sonrası izole pankreas kuyruk laserasyonu: Nadir bir tablo

Adem Yokuş, Hanifi Koca, Harun Arslan, Ramazan Çelik, İdris Tüzün

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.017

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1171 813

Ağır işlevsel bozukluk ile başvuran iki erkek çocukta Tourette sendromu belirtilerinin penisilin profilaksisi ile iyileşmesi

Serhat Kala, Mahmut Zabit Kara, Mehmet Hamdi Örüm

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.018

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1179 1370

Azatiyoprin ilişkili bir akut pankreatit olgusu ve ilaç-ilişkili akut pankreatit

Alihan Oral, Fatih Türker, Erdem Koçak, Aydın Tunçkale

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.019

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1796 1021

Alzheimer hastalığı erken tanısında burun akıntısı testlerinin önemi

Kayhan Özkan, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.020

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
9905 1000

Malign kemik tümörlerinin etyolojisi

Neslihan Aksu, Şükriye Damla Kara, Taner Aksu, Vefa Atansay, Ayhan Nedim Kara

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.021

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
927 817

Trombotik trombositopenik purpura olgularının değerlendirmesi: Tek merkez deneyimi

Cengiz Ceylan, Şeyma Hızarcı, Gülin Keskin, Damla Çağla Patır, Aybüke Olgun

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.022

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1426 804

Nozokomiyal karbapenem dirençli klebsiella enfeksiyonlarında risk faktörlerinin incelenmesi

Sevil Alkan Çeviker, Özgür Günal, Süleyman Sırrı Kılıç

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.023

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1221 873

Kulaklık kullanımı ve anksiyete

Muhammet Fatih Ekşi, Mehmet Özhan Kara, Oğuz Alp Çakır, Muhammet Alparslan Özdemir, Ali Kaan Akyüz, Zehra Pınar Cengiz, Muhammet İhsan Çakan, Ahmet Selim Keleş, Sercan Obay, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.024

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1533 1213

Azigos lob: Nadir bir olgu

Mustafa Korkut, Yusuf Karancı, Murat Duyan

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.025

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1576 1079

Venlafaksin kullanımı ile ilişkili akut distoni

Mehmet Hamdi Örüm, Yaşar Kapıcı

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.026

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
5907 1578

Multipl miyelomda başvuru semptomu olarak halsizlik

Umutcan Türk, Yalkın Dalda, Aybüke Olgun, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.027

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1356 709

Akut kolşisin toksisitesi: Olgu sunumu

Çiğdem Dinçkal, Soner Duman

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.028

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1256 1222

Malign melanom tipleri ve tedavisi

Oğuzhan Acet, Arda Şenyiğit, Bilgesu Koyun, Eda Özalp, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.029

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
1423 1924